Woffu

WOFFU

Woffu és una solució cloud per a la gestió del temps de les persones, que permet maximitzar la comunicació, el compromís i transparència minimitzant el temps de gestió dels departaments de RR.HH i el dels empleats.

Woffu , a més, facilita el compliment del Real decret 8/219 d'una manera senzilla, àgil i segura.

Woffu

La publicació del RDL 8/219 estableix l'obligatorietat d'implantar un registre diari de la jornada laboral.

Woffu és un gestor en línia de vacances, absència, presència i control horari que compleix amb tres premisses fonamentals per a la gestió dels Recursos Humans:

 • Protecció de dades
 • Agilització de la feina del departament de RRHH, estalviant temps.
 • Facilitat d'ús per part dels empleats.

Els empleats podran, a través del seu perfil, fitxar digitalment, indicar les seves absències, sol·licitar permisos i vacances i tot quedarà registrat perquè el departament de RR.HH pugui obtenir els informes fàcilment.

I tot això des de les diferents seus de l'empresa o des de qualsevol altra ubicació, ja siguin les oficines dels clients, per a empleats desplaçats, o una altra localització (Teleworking), bé a través de l'aplicació web o des del seu app per a dispositius mòbils.

Com podem ajudar-te

 • Definició de l'abast de Woffu de manera conjunta.
 • Gestió de les infraestructures per a la instal·lació dels equips.
 • Gestió dels contractes i llicències.
 • Creació de l'estructura organitzativa.
 • Creació del conveni amb la personalització de les absències d'acord a l'empresa.
 • Creació dels horaris.
 • Creació de rols dels empleats.
 • Importació de les dades dels empleats per a la càrrega inicial.

VACANCES I ABSÈNCIES

Des de el punt de vista de gestió de vacances i permisos Woffu permet:

 • La sol·licitud de vacances, baixes i absències per part dels treballadors des del web o des d'un dispositiu mòbil, en tot just 3 clic's pot annexar justificants o parts de baixa si així es requerís.
 • L'aprovació, per part dels responsables de qualsevol de les peticions es fa des d'una única pantalla.
 • Els empleats sempre estan al corrent dels dies disponibles.
 • Els responsables tenen una visió integral de l'estat dels membres del seu equip.
Woffu, Sol·licitud de permisos

Presència

Prestacions del control de presència de Woffu:

 • Permet el fitxatge digital, bé des del web, bé des d'un dispositiu mòbil.
 • Disposa d'informes sobre les hores treballades.
 • Permet crear il·limitats horaris fixos, flexibles, rotatoris, ...

El control de presència de Woffu compleix al 100% amb la legislació espanyola.

Torns

La gestió i organització de torns de la aplicació te, entre d'altres, les següents característiques:

 • Permet planificar i assignar torns de treball als empleats.
 • Possibilita una fàcil visualització dels torns en el calendari per centres de treball, departaments, càrrecs,....
 • Permet l'assignació directa o modificació dels torns des del calendari.
 • Permet la impressió del calendari.

Gestión documental y Firma Digital

Com a gestor de documents, Woffu compleix els següents requisits:

 • Permet, de manera senzilla, distribuir informació de recursos humans als empleats.
 • Permet organitzar la documentació per categories.
 • Permet compartir, de forma automàtica, les nòmines amb els empleats.
 • Permet la recepció de documentació centralitzada per part de l'empleat.
 • L'arxiu de la informació és un entorn cloud segur.

A més, es poden digitalitzar els documents més importants:

 • Permet signar en qualsevol momento, des de qualsevol lloc i dispositiu.
 • Fluxos i procesos de signatures automatizables directament en el mòdul de documents.
Woffu, Gestió Documental

Informes

Woffu disposa d'una sèrie d'informes ja definits que possibilita tenir informació de l'empleat, de l'activitat desenvolupada, de la presència, de visites, ...

 • Mètriques actualitzada i KPI 's de gestió de recursos humans.
 • Informació sobre els índexs d'absentisme, saldos de vacances, informe legal d'hores treballades,...
 • Possibilitat d'exportar i compartir la información.

Tauler d'anuncis

Com a eina de comunicació corporativa Woffu permet:

 • Comunicar a tots els empleats les últimes noticies de l'empresa.
 • Convidar als empleats a esdeveniments corporatius.
 • La creació d'anuncis individuals o grupals.
 • Incloure imatges o documents adjunts a aquests comunicats.

Vols saber-ne més?

Continuar

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/678 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, usted consiente que los datos de carácter personal facilitados sean tratados por 3ASIDE Consultors S.L. Nif: B65328197 para gestionar la solicitud que usted nos realice a través del presente canal.

Los datos que usted proporcione no serán cedidos a terceros salvo en los casos en los que exista una obligación legal.

3ASIDE Consultors S.L. le informa que puede ejercer sus derechos de acceso a sus datos personales, rectificación de los datos inexactos o solicitar la supresión cuando los datos ya no sean necesarios y a la cancelación, oposición y limitación del tratamiento y portabilidad en los términos especificados en la legislación sobre protección de datos, dirigiendo una comunicación de correo electrónico: lopd@3aside.es; o dirigiéndose por escrito a : la Oficina de Privacidad y Protección de Datos- 3ASIDE Consultors: C/Entença 157 3ª Planta, 08029 Barcelona

De igual modo, la Compañía se compromete a utilizar los datos exclusivamente de acuerdo con las finalidades reflejadas en la presente cláusula y a almacenar los mismos en los sistemas de 3ASIDE Consultors S.L, durante el tiempo necesario para la tramitación y gestión de su solicitud.

Más información: Política privacidad