Signaturit

SIGNATURIT

Signaturit és una plataforma per signar i certificar els teus documents i comunicacions digitals. És una solució intuïtiva i fàcil d'utilitzar que s'integra amb qualsevol aplicació (CRM, ERP, etc.).

Cobertura internacional, Signaturit compleix amb les lleis de signatura electrònica de la UE i dels EUA, de les més avançades a nivell mundial.

Signaturit t’estalvia temps i diners en la gestió documental. També ajuda a que l'empresa tingui més compromís amb la RSC: disminució de paper, menys manteniment d'impressores i ens estalvia el correu postal.

Signaturit i la seva seguretat:

  • Biometria: La solució incorpora tecnologia biomètrica, el que permet capturar dades biomètriques del graf del signant, com la velocitat, pressió o acceleració amb la qual es realitza la signatura.
  • Evidències electròniques: Recull les evidències electròniques durant el procés de signatura en un document probatori i garanteix la seva integritat amb el seu segell qualificat de temps.
  • Privacitat: S’ha implementat tallafocs d'accés i comunicacions encriptades.Xifra totes les dades i documents de forma segura, limitant la lectura i signatura als usuaris designats.
  • Protecció de dades: Deman de forma expressa el consentiment de la persona que firma per capturar les seves dades, tant personals com biomètrics.
Logo Signaturit

Signatura electrònica

Signaturit ofereix dos tipus de signatura electròniques

  • Simple:És un check o un número PIN.La signatura electrònica simple no deixa evidències respecte a la identitat de la persona que signa.
  • Avançada: Permet identificar el signant i garantir la integritat del contingut signat.

Envia documents a signar des del teu correu electrònic sense necessitat d'instal·lar cap aplicació, o des del panell de gestió de Signaturit. Es pot realitzar en menys de 30 segons des de qualsevol dispositiu amb accés a internet i gestiona l'estat dels teus documents.

Lliurament electrònic certificat

La solució de lliurament certificat proporciona evidències relacionades amb la gestió de les dades transmeses i protegeix les dades davant els riscos de pèrdua, robatori, deteriorament o alteració no autoritzada.

Logo Signaturit

Autentificació avançada

Identificació electrònica gràcies a la tecnologia Signaturit de reconeixement de dades, capaç de llegir i autenticar documents d'identitat, passaports o carnet de conduir.

Puja o captura la foto de l'ID, passaport o carnet de conduir amb una càmera web / smartphonee, i la tecnologia OCR valida l'autenticitat de el document.

Vols saber-ne més?

Continuar

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/678 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, usted consiente que los datos de carácter personal facilitados sean tratados por 3ASIDE Consultors S.L. Nif: B65328197 para gestionar la solicitud que usted nos realice a través del presente canal.

Los datos que usted proporcione no serán cedidos a terceros salvo en los casos en los que exista una obligación legal.

3ASIDE Consultors S.L. le informa que puede ejercer sus derechos de acceso a sus datos personales, rectificación de los datos inexactos o solicitar la supresión cuando los datos ya no sean necesarios y a la cancelación, oposición y limitación del tratamiento y portabilidad en los términos especificados en la legislación sobre protección de datos, dirigiendo una comunicación de correo electrónico: lopd@3aside.es; o dirigiéndose por escrito a : la Oficina de Privacidad y Protección de Datos- 3ASIDE Consultors: C/Entença 157 3ª Planta, 08029 Barcelona

De igual modo, la Compañía se compromete a utilizar los datos exclusivamente de acuerdo con las finalidades reflejadas en la presente cláusula y a almacenar los mismos en los sistemas de 3ASIDE Consultors S.L, durante el tiempo necesario para la tramitación y gestión de su solicitud.

Más información: Política privacidad