SharePoint Online

Sharepoint Online forma part de la suit d' Office 365 . És un servei que ens aporta flexibilitat individual com també és eficient en funcions de grup. Combina funcions empresarials com intranet, gestió de continguts, intel·ligència comercial i molt més.

Al Núvol

L'aplicació web de SharePoint és un servei basat en el núvol que es va crear perquè les empreses s'instal·lessin els servidors de Sharepoint Local mitjançant la subscripció a l'Office 365 o al mateix servei de SharePoint Online. Les solucions basades en el núvol redueixen la dependència dels recursos interns. Els llocs de SharePoint es troben al centre de dades de Microsoft (MDC)

Col·laboració

Sharepoint Online actua com un "lloc d'equip" ja que permet a un grup de treball emmagatzemar, compartir i gestionar documents en una ubicació central de forma més intel·ligent i més productiva. Elements claus com l'edició i la versió en línia, proporcionen a la plataforma vincular tots els membres de l'equip simultàniament conservant la versió més actualitzada en qualsevol moment.

Avantatges:

  • Administrar i compartir documents importants amb els companys de Treball sense haver d'utilitzar el correu
  • Ens podem connectar des de qualsevol lloc amb connexió a internet
  • Mantenir els equips sincronitzats i posades al dia de la informació
  • És un servei que ens permet emmagatzemar, fer un seguiment i restaurar els fitxers cada vegada que es modifiquen per tenir un control del contingut estructurat
  • Els documents creats amb Microsoft Office es guarden directament a SharePoint Online
  • Ofereix funcions avançades de transparència d'errors i de redundància desplegables
  • SLA de Microsoft garanteix la disponibilitat del (99,9%) amb un alt ample de banda de xarxa
  • La informació de MDS (Model Driven Security) compleix amb els estàndards de seguretat específics de la indústria. Hi ha permisos al nivell del document
  • Microsoft ofereix pagament d'emmagatzematge barat, la recopilació de llocs per uns màxims de 100 GB i el contingut màxim d'un inquilí és el pla de l'Office 365
  • Microsoft ofereix subscripcions anuals amb Office 365 per a múltiples tipus d'empresa i organitzacions

Vols saber-ne més?

Continuar

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/678 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, usted consiente que los datos de carácter personal facilitados sean tratados por 3ASIDE Consultors S.L. Nif: B65328197 para gestionar la solicitud que usted nos realice a través del presente canal.

Los datos que usted proporcione no serán cedidos a terceros salvo en los casos en los que exista una obligación legal.

3ASIDE Consultors S.L. le informa que puede ejercer sus derechos de acceso a sus datos personales, rectificación de los datos inexactos o solicitar la supresión cuando los datos ya no sean necesarios y a la cancelación, oposición y limitación del tratamiento y portabilidad en los términos especificados en la legislación sobre protección de datos, dirigiendo una comunicación de correo electrónico: lopd@3aside.es; o dirigiéndose por escrito a : la Oficina de Privacidad y Protección de Datos- 3ASIDE Consultors: C/Entença 157 3ª Planta, 08029 Barcelona

De igual modo, la Compañía se compromete a utilizar los datos exclusivamente de acuerdo con las finalidades reflejadas en la presente cláusula y a almacenar los mismos en los sistemas de 3ASIDE Consultors S.L, durante el tiempo necesario para la tramitación y gestión de su solicitud.

Más información: Política privacidad