Microsoft Dynamics 365 Business Central

Business Central és un planificador de recursos empresarials (ERP) ideal i fàcilment adaptable que ajuda a organitzar i potenciar els diferents processos dins de les companyies. Combina les característiques d'un ERP amb una experiència d'usuari senzilla i intuïtiva.
La solució pot implementar tant en online com on premise segons s'adapti millor a les necessitats de l’empresa.

Con MS Dynamics 365 Business Central podràs millorar els processos del teu negoci a curt termini i satisfer les necessitats úniques de la teva empresa en constant creixement.

Business Central vs MS Dynamics Nav

Quines diferències hi ha entre Business Central i Microsoft Dynamics NAV? ( Mira el nostre post)


Avantatges:

  • Integració: MS Dynamics 365 Business Central és un programari de gestió empresarial que recopila les funcions de l'empresa en un sistema integrat amb totes les seves aplicacions empresarials existents
  • Adaptabilitat: S'adapta a les característiques dels processos de negocis de la companyia, oferint una flexibilitat en l'evolució del negoci permetent aconseguir uns processos més competitius
  • Visibilitat: Permet un major control en els processos interns de la companyia, així com l'obtenció d'anàlisi i informes del rendiment dels processos
  • Usabilitat: El programari de gestió ens permet abastar totes les àrees del negoci d'una forma senzilla, oferint als diferents perfils de la companyia un accés a la seva informació relacionada amb la seva activitat, simplificant el treball a directius i empleats
  • Optimització: Business Central ens avança als canvis i aconsegueix adaptar-nos a les condicions canviants del mercat, permetent adaptar i ajustar els processos de negoci en funció de la necessitat
  • Seguretat: Microsoft garanteix la continuïtat del producte i assegura el suport tècnic

Vols saber-ne més?

Continuar

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/678 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, usted consiente que los datos de carácter personal facilitados sean tratados por 3ASIDE Consultors S.L. Nif: B65328197 para gestionar la solicitud que usted nos realice a través del presente canal.

Los datos que usted proporcione no serán cedidos a terceros salvo en los casos en los que exista una obligación legal.

3ASIDE Consultors S.L. le informa que puede ejercer sus derechos de acceso a sus datos personales, rectificación de los datos inexactos o solicitar la supresión cuando los datos ya no sean necesarios y a la cancelación, oposición y limitación del tratamiento y portabilidad en los términos especificados en la legislación sobre protección de datos, dirigiendo una comunicación de correo electrónico: lopd@3aside.es; o dirigiéndose por escrito a : la Oficina de Privacidad y Protección de Datos- 3ASIDE Consultors: C/Entença 157 3ª Planta, 08029 Barcelona

De igual modo, la Compañía se compromete a utilizar los datos exclusivamente de acuerdo con las finalidades reflejadas en la presente cláusula y a almacenar los mismos en los sistemas de 3ASIDE Consultors S.L, durante el tiempo necesario para la tramitación y gestión de su solicitud.

Más información: Política privacidad