Nòmina

La solució assegura que tots els empleats rebin la seva nòmina d'acord amb les polítiques establertes, tenint en compte el valor de mercat, el seu valor intern i la productivitat.

  • Gestiona la retribució salarial i la retribució flexible
  • Possibilita vincular la compensació al rendiment
  • Ajust dels costos i la plantilla a les necessitats de negoci previstes
  • Detecció automàtica de les modificacions econòmiques i preparació de la nòmina
  • Càlcul de les nòmines per a milions d'empleats en temps mínims
Notes de la despesa

Vols saber-ne més?