Què t'oferim?

3ASIDE Consultors és partner certificat de Meta4 i el seu equip de consultors tenen una àmplia experiència en totes les solucions d'aquest programari.

T'ajudem en la implantació, en el manteniment, en les actualitzacions o en qualsevol desenvolupament que vulguis dur a terme a la teva plataforma…

Implantacions

Meta4 actualment comercialitza la seva nova línia de programari en el núvol SAAS, tant amb mòduls de nòmina, RRHH o mixtos.

Des de 3ASIDE t'ajudem amb la implantació en totes les fases, aconsellant-te i aportant la nostra experiència per a aconseguir que el software formi part de la teva companyia i t'ajudi amb la digitalització i automatització dels processos.

Consultoria personalitzada

L'equip de consultoria de 3ASIDE treballarà mà a mà amb tu per a resoldre tots aquells dubtes, canvis legals o nova funcionalitat. T'aconsellarem perquè puguis treure el màxim partit a l'eina, optimitzant tots els processos de la teva companyia d'una forma àgil i dinàmica.

Manteniment

El software de Meta4 s’actualitza contínuament, emmotllant-se així a les noves especificacions, canvis legals o millores tecnològiques.

Des de 3ASIDE t'oferim un servei integral de manteniment realitzant les instal·lacions, proves, paral·lels de nòmina, formació i tots els serveis associats.

Nous desenvolupaments

T'ajudem a aprofitar una dels majors avantatges del programari de Meta4. Adaptarem qualsevol procés de la teva companyia per a incloure'l en la plataforma, des de noves necessitats, canvis en la teva nòmina, funcionalitat per als teus empleats en el portal…

Integracions

Tenim gran experiència en integracions del programari de Meta4 amb altres plataformes, per exemple, de signatura digital per als teus contractes o gestors documentals externs entre altres. Ens encarregarem de la parametrització per a integrar els teus sistemes en una única plataforma que centralitzi els teus processos.

Vols saber-ne més?

Continuar

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/678 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, usted consiente que los datos de carácter personal facilitados sean tratados por 3ASIDE Consultors S.L. Nif: B65328197 para gestionar la solicitud que usted nos realice a través del presente canal.

Los datos que usted proporcione no serán cedidos a terceros salvo en los casos en los que exista una obligación legal.

3ASIDE Consultors S.L. le informa que puede ejercer sus derechos de acceso a sus datos personales, rectificación de los datos inexactos o solicitar la supresión cuando los datos ya no sean necesarios y a la cancelación, oposición y limitación del tratamiento y portabilidad en los términos especificados en la legislación sobre protección de datos, dirigiendo una comunicación de correo electrónico: lopd@3aside.es; o dirigiéndose por escrito a : la Oficina de Privacidad y Protección de Datos- 3ASIDE Consultors: C/Entença 157 3ª Planta, 08029 Barcelona

De igual modo, la Compañía se compromete a utilizar los datos exclusivamente de acuerdo con las finalidades reflejadas en la presente cláusula y a almacenar los mismos en los sistemas de 3ASIDE Consultors S.L, durante el tiempo necesario para la tramitación y gestión de su solicitud.

Más información: Política privacidad