Wolters Kluwer

Selecció

Optimitza la planificació gestionant els processos de contractació de personal automàticament amb a3EQUIPO | selecció .

La solució està integrada amb la resta de solucions de RRHH, com ara amb a3EQUIPO | nòmina i administració de personal per a la realització dels processos de selecció. La unió d'aquestes dues solucions facilita la creació de vacants (candidats externs o empleats), la gestió dels processos de selecció oberts i tancats, i la contractació i incorporació de candidats a la plantilla.

A3EQUIPO | Selección

Bases de dades

Amb A3EQUIPO | selecció tenim una base de dades, on podem donar d'alta els candidats manualment, amb captura dels CV des de pàgina web externa i a través d'una descàrrega de CV.

L'aplicació ens permet seleccionar tant candidats externs com interns. En el cas d'interns ens mostrarà els empleats de l'empresa.


Portal candidat

El portal del candidat ens facilita l'accés a les següents funcions:

  • Publicar vacants a la pàgina web corporativa
  • Gestionar vacants a internet. (Entrada i actualització)
  • Valorar al candidat
  • Filtrat de candidats
  • El candidat pot visualitzar l'oferta i inscriure

Vols saber-ne més?