Wolters Kluwer

Gestió del temps

a3EQUIPO | Gestió del temps és una potent solució cloud i mòbil que registra el control de presència de personal d'una manera molt senzilla.

Característiques de a3gestión del temps:

 • Gestió d'Horaris: calendari laboral, jornada, motius d'absència, hores extres, vacances i pauses, etc...
 • Reducció de l'absentisme: la solució, permet conèixer la naturalesa i durada de les absències, justificades i no justificades, per persones, per departaments, per dates, etc.
 • Foment de la puntualitat: és un sistema que controla la puntualitat, la qual cosa permet reduir els problemes d'aquest tipus.
 • Control de presència dels empleats: de manera senzilla i ràpida, compara l'horari teòric amb el real.
 • Millora de la productivitat de la gestió d'horaris: processos automatitzats com, la recollida i ajustos de marcatges, el càlcul automàtic de bosses i la modificació de torns, horaris i incidències des d'un mateix lloc.
 • Mobilitat: App gratuïta per iOS i Android perquè, tant empleats com responsables, puguin consultar els horaris i realitzar els marcatges.
 • Solució Cloud (no aplicable on premise): accés 365 dies 24 hores, backup diari de dades, s’accedeix sense llicència inicial, pagament per ús mensual i sense necessitat de manteniment.
 • Integració amb Software Laboral: s'integra amb les solucions de nòmina i gestió laboral de Wolters Kluwer (a3EQUIPO | nòmina i administració de personal, a3ERP | nòmina cloud i a3ASESOR | rrhh). Gràcies a aquesta integració directa, pots optimitzar i descentralitzar la planificació i gestió de les presencies i absències del personal. També pot integrar-se, a través d'Excel, amb qualsevol altre software de nòmina compatible.
 • Alta compatibilitat amb qualsevol maquinari de control de presència: rellotges, sistemes d'empremta dactilar, etc.). Garanteix una instal·lació ràpida i senzilla.
 • Compliment de la legislació laboral: Resol el registre de la jornada laboral dels treballadors, segons la normativa referida a empleats a temps parcial.
 • Informes i gràfics: Creació d'informes predefinits i personalitzable sobre indicadors de presència, comptadors ... editables i exportables a Excel. Es poden compartir amb els altres usuaris.

Vols saber-ne més?

Continuar

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/678 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, usted consiente que los datos de carácter personal facilitados sean tratados por 3ASIDE Consultors S.L. Nif: B65328197 para gestionar la solicitud que usted nos realice a través del presente canal.

Los datos que usted proporcione no serán cedidos a terceros salvo en los casos en los que exista una obligación legal.

3ASIDE Consultors S.L. le informa que puede ejercer sus derechos de acceso a sus datos personales, rectificación de los datos inexactos o solicitar la supresión cuando los datos ya no sean necesarios y a la cancelación, oposición y limitación del tratamiento y portabilidad en los términos especificados en la legislación sobre protección de datos, dirigiendo una comunicación de correo electrónico: lopd@3aside.es; o dirigiéndose por escrito a : la Oficina de Privacidad y Protección de Datos- 3ASIDE Consultors: C/Entença 157 3ª Planta, 08029 Barcelona

De igual modo, la Compañía se compromete a utilizar los datos exclusivamente de acuerdo con las finalidades reflejadas en la presente cláusula y a almacenar los mismos en los sistemas de 3ASIDE Consultors S.L, durante el tiempo necesario para la tramitación y gestión de su solicitud.

Más información: Política privacidad