Wolters Kluwer

Avaluació

L'aplicació a3EQUIPO | avaluació de la Solució Integral de RR.HH avalua els empleats en funció dels objectius, competències i comportaments definits.

Es creen uns formularis amb la informació requerida molt flexible (nombre dels avaluats, les seccions requerides a avaluar, puntuacions ...). Dóna l'opció que els comandaments puguin modificar les seccions de les plantilles. Un cop realitzada l'avaluació, la informació és molt fàcil de visualitzar mitjançant l'exportació de MS Excel.

A3EQUIPO | Evaluación

Vols saber-ne més?