BPO

BPO, outsourcing, la peça clau per a l'empresa.

Amb la tecnologia i la ràpida connexió que es disposa actualment, el model de negoci de BPO que proposa 3ASIDE és el conegut com SaaS (Software as Service) , això permet que mitjançant la connexió d'internet, l'usuari es pugui connectar al sistema des de qualsevol lloc i dispositiu per accedir a la informació sense requerir de personal de RRHH. D'aquesta manera la informació és més actualitzada i verificada ja que és el propi usuari que introdueix o modifica la informació a partir del "portal de l'empleat".

Amb el sitema fit de 3ASIDE, el client no notarà el cost inicial de la implantació

3ASIDE us ofereix, no només l'oportunitat de fer un BPO de qualitat i garanties, sinó també la possibilitat de convertir-nos en el seu soci tecnològic de confiança

  • Millora de l'eficiència i estalvi de costos. Despesa fixa en funció d'empleats i només pel que es necessita i quan es necessiti. El departament de RRHH es poden dedicar al que realment interessa que són les persones i oblidar-se de gestions de més càrrega i poc productives
  • Millora el temps d'implantació: Plataforma estàndard configurable i parametritzable. És un programari cloud sense necessitat del departament d'IT per al seu funcionament
  • Millores constants i nous desenvolupaments: Aplicació viva i en constant desenvolupament ja que és una plataforma compartida amb altres clients
  • Retorn del ROI de manera ràpida: Temps reduït a implantar la solució de RRHH a un cost baix. L'opció d'Outsourcing de RRHH és de la més valorada avui dia
  • Cost implantació distribuït: En la seva constant evolució 3ASIDE ha creat per als seus clients el sistema FIT (financing in Time), permet a les empreses la implantació de la solució de RRHH sense fer una despesa inicial de capital

Vols saber-ne més?

Continuar

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/678 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, usted consiente que los datos de carácter personal facilitados sean tratados por 3ASIDE Consultors S.L. Nif: B65328197 para gestionar la solicitud que usted nos realice a través del presente canal.

Los datos que usted proporcione no serán cedidos a terceros salvo en los casos en los que exista una obligación legal.

3ASIDE Consultors S.L. le informa que puede ejercer sus derechos de acceso a sus datos personales, rectificación de los datos inexactos o solicitar la supresión cuando los datos ya no sean necesarios y a la cancelación, oposición y limitación del tratamiento y portabilidad en los términos especificados en la legislación sobre protección de datos, dirigiendo una comunicación de correo electrónico: lopd@3aside.es; o dirigiéndose por escrito a : la Oficina de Privacidad y Protección de Datos- 3ASIDE Consultors: C/Entença 157 3ª Planta, 08029 Barcelona

De igual modo, la Compañía se compromete a utilizar los datos exclusivamente de acuerdo con las finalidades reflejadas en la presente cláusula y a almacenar los mismos en los sistemas de 3ASIDE Consultors S.L, durante el tiempo necesario para la tramitación y gestión de su solicitud.

Más información: Política privacidad