POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

En compliment del Reglament (UE) 2016/678 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, vostè consent que les dades de caràcter personal facilitades siguin tractades per 3ASIDE Consultors, S.L. Nif: B65328197 per gestionar la sol·licitud que vostè ens faci a través del present canal.

Les dades que vostè proporcioni no seran cedides a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

3ASIDE Consultors, S.L. l’informa que pot exercir els seus drets d’accés a les seves dades personals, rectificació de les dades inexactes o sol·licitar la supressió quan les dades ja no siguin necessaries i a la cancel·lació, oposició i limitació del tractament i portabilitat en els termes especificats en la legislació sobre protecció de dades, dirigint una comunicació de correu electrònic: lopd@3aside.es ; o dirigint-se per escrit a: l’Oficina de Privacitat i Protecció de Dades- 3ASIDE Consultors: C / Entença 157 3ª Planta, 08029 Barcelona

De la mateixa manera, la Companyia es compromet a utilitzar les dades exclusivament d’acord amb les finalitats reflectides en la present clàusula i aemmagatzemar aquests en els sistemes de 3ASIDE Consultors S.L, durant el temps necessari per a la tramitació i gestió de la seva sol·licitud.

Més informació: política privacitat